Index of /mysql/downloads/MySQLInstaller/


../
mysql-documents-5.1.70.msi             24-Aug-2013 01:35      39141376
mysql-documents-5.1.73.msi             07-Jan-2014 11:37      42565632
mysql-documents-5.5.61.msi             21-Jul-2018 02:03      28364800
mysql-documents-5.5.61.msi.asc           21-Jul-2018 02:03         173
mysql-documents-5.5.61.msi.md5           21-Jul-2018 02:03         61
mysql-documents-5.5.62.msi             17-Oct-2018 04:02      28282880
mysql-documents-5.5.62.msi.asc           17-Oct-2018 04:04         173
mysql-documents-5.5.62.msi.md5           17-Oct-2018 04:04         61
mysql-documents-5.6.50.msi             25-Sep-2020 13:53      31150080
mysql-documents-5.6.50.msi.asc           12-Oct-2020 22:40         232
mysql-documents-5.6.50.msi.md5           12-Oct-2020 22:40         61
mysql-documents-5.6.51.msi             06-Jan-2021 08:27      31260672
mysql-documents-5.6.51.msi.asc           06-Jan-2021 12:08         232
mysql-documents-5.6.51.msi.md5           06-Jan-2021 12:08         61
mysql-documents-5.7.37.msi             04-Jan-2022 23:23      39518208
mysql-documents-5.7.37.msi.asc           05-Jan-2022 02:07         833
mysql-documents-5.7.37.msi.md5           05-Jan-2022 02:07         61
mysql-documents-5.7.38.msi             06-Apr-2022 23:39      39653376
mysql-documents-5.7.38.msi.asc           08-Apr-2022 04:56         833
mysql-documents-5.7.38.msi.md5           08-Apr-2022 04:55         61
mysql-documents-8.0.28.msi             04-Jan-2022 15:50      44793856
mysql-documents-8.0.28.msi.asc           04-Jan-2022 18:28         833
mysql-documents-8.0.28.msi.md5           04-Jan-2022 18:28         61
mysql-documents-8.0.29.msi             06-Apr-2022 20:12      45199360
mysql-documents-8.0.29.msi.asc           06-Apr-2022 23:04         833
mysql-documents-8.0.29.msi.md5           06-Apr-2022 23:03         61
mysql-examples-5.1.70.msi             24-Aug-2013 01:35       827392
mysql-examples-5.1.73.msi             07-Jan-2014 11:37       827392
mysql-examples-5.5.61.msi             21-Jul-2018 02:03       851968
mysql-examples-5.5.61.msi.asc           21-Jul-2018 02:03         173
mysql-examples-5.5.61.msi.md5           21-Jul-2018 02:03         60
mysql-examples-5.5.62.msi             17-Oct-2018 04:02       851968
mysql-examples-5.5.62.msi.asc           17-Oct-2018 04:04         173
mysql-examples-5.5.62.msi.md5           17-Oct-2018 04:04         60
mysql-examples-5.6.50.msi             25-Sep-2020 13:54       851968
mysql-examples-5.6.50.msi.asc           12-Oct-2020 22:40         232
mysql-examples-5.6.50.msi.md5           12-Oct-2020 22:40         60
mysql-examples-5.6.51.msi             06-Jan-2021 08:27       843776
mysql-examples-5.6.51.msi.asc           06-Jan-2021 12:08         232
mysql-examples-5.6.51.msi.md5           06-Jan-2021 12:08         60
mysql-examples-5.7.37.msi             04-Jan-2022 23:23       843776
mysql-examples-5.7.37.msi.asc           05-Jan-2022 02:07         833
mysql-examples-5.7.37.msi.md5           05-Jan-2022 02:07         60
mysql-examples-5.7.38.msi             06-Apr-2022 23:40       843776
mysql-examples-5.7.38.msi.asc           08-Apr-2022 04:56         833
mysql-examples-5.7.38.msi.md5           08-Apr-2022 04:55         60
mysql-examples-8.0.28.msi             04-Jan-2022 15:50       843776
mysql-examples-8.0.28.msi.asc           04-Jan-2022 18:28         833
mysql-examples-8.0.28.msi.md5           04-Jan-2022 18:28         60
mysql-examples-8.0.29.msi             06-Apr-2022 20:12       843776
mysql-examples-8.0.29.msi.asc           06-Apr-2022 23:04         833
mysql-examples-8.0.29.msi.md5           06-Apr-2022 23:03         60
mysql-excel-1.0.6.msi               25-Jul-2012 18:14       1137152
mysql-excel-1.0.6.msi.asc             25-Jul-2012 18:50         185
mysql-excel-1.0.6.msi.md5             25-Jul-2012 18:50         56
mysql-excel-1.0.7.msi               14-Aug-2012 00:59       1133568
mysql-excel-1.2.0-src.zip             05-Feb-2014 07:31       1114597
mysql-excel-1.2.0-src.zip.asc           08-Feb-2014 01:41         185
mysql-excel-1.2.0-src.zip.md5           08-Feb-2014 01:41         60
mysql-excel-1.2.0.msi               25-Jan-2014 05:47       1490944
mysql-excel-1.2.0.msi.asc             08-Feb-2014 01:40         185
mysql-excel-1.2.0.msi.md5             08-Feb-2014 01:40         56
mysql-for-visualstudio-1.1.4-noinstall.zip     20-Dec-2014 01:29       6657396
mysql-for-visualstudio-1.1.4-noinstall.zip.asc   20-Dec-2014 01:29         185
mysql-for-visualstudio-1.1.4-noinstall.zip.md5   20-Dec-2014 01:29         77
mysql-for-visualstudio-1.1.4-src.zip        20-Dec-2014 01:29       6954978
mysql-for-visualstudio-1.1.4-src.zip.asc      20-Dec-2014 01:29         185
mysql-for-visualstudio-1.1.4-src.zip.md5      20-Dec-2014 01:29         71
mysql-for-visualstudio-1.1.4.msi          20-Dec-2014 01:29      10805248
mysql-for-visualstudio-1.1.4.msi.asc        20-Dec-2014 01:29         185
mysql-for-visualstudio-1.1.4.msi.md5        20-Dec-2014 01:29         67
mysql-installer-community-5.5.61.0.msi       21-Jul-2018 02:03      250548224
mysql-installer-community-5.5.61.0.msi.asc     21-Jul-2018 02:03         173
mysql-installer-community-5.5.61.0.msi.md5     21-Jul-2018 02:03         73
mysql-installer-community-5.5.62.0.msi       17-Oct-2018 04:02      271536128
mysql-installer-community-5.5.62.0.msi.asc     17-Oct-2018 04:04         173
mysql-installer-community-5.5.62.0.msi.md5     17-Oct-2018 04:04         73
mysql-installer-community-5.6.50.0.msi       12-Oct-2020 13:50      305369088
mysql-installer-community-5.6.50.0.msi.asc     12-Oct-2020 22:40         232
mysql-installer-community-5.6.50.0.msi.md5     12-Oct-2020 22:40         73
mysql-installer-community-5.6.51.0.msi       06-Jan-2021 08:53      308695040
mysql-installer-community-5.6.51.0.msi.asc     06-Jan-2021 12:08         232
mysql-installer-community-5.6.51.0.msi.md5     06-Jan-2021 12:08         73
mysql-installer-community-5.7.37.0.msi       04-Jan-2022 23:35      549011456
mysql-installer-community-5.7.37.0.msi.asc     05-Jan-2022 02:07         833
mysql-installer-community-5.7.37.0.msi.md5     05-Jan-2022 02:07         73
mysql-installer-community-5.7.38.0.msi       06-Apr-2022 23:50      549003264
mysql-installer-community-5.7.38.0.msi.asc     08-Apr-2022 04:56         833
mysql-installer-community-5.7.38.0.msi.md5     08-Apr-2022 04:56         73
mysql-installer-community-8.0.28.0.msi       04-Jan-2022 16:00      456826880
mysql-installer-community-8.0.28.0.msi.asc     04-Jan-2022 18:28         833
mysql-installer-community-8.0.28.0.msi.md5     04-Jan-2022 18:28         73
mysql-installer-community-8.0.29.0.msi       06-Apr-2022 20:21      461000704
mysql-installer-community-8.0.29.0.msi.asc     06-Apr-2022 23:04         833
mysql-installer-community-8.0.29.0.msi.md5     06-Apr-2022 23:03         73
mysql-installer-update-1.2.0.0.msi         27-Apr-2013 03:57       1388544
mysql-installer-update-1.3.6.0.msi         24-Sep-2014 02:57       1372160
mysql-installer-update-1.3.7.0.msi         24-Sep-2014 02:57       1388544
mysql-installer-update-1.4.34.0-Community.msi   15-May-2020 05:21      25497600
mysql-installer-update-1.4.35.0-Community.msi   12-Aug-2020 12:14       2469888
mysql-installer-update-1.4.36.0-Community.msi   13-Nov-2020 06:59       2478080
mysql-installer-update-1.4.37.0-Community.msi   16-Feb-2021 08:47       2478080
mysql-installer-update-1.4.38.0-Community.msi   26-May-2021 21:53       2494464
mysql-installer-update-1.4.38.0-Community.msi.asc 02-Jun-2021 14:28         232
mysql-installer-update-1.4.38.0-Community.msi.md5 02-Jun-2021 14:28         80
mysql-installer-update-1.4.39.0-Community.msi   07-Aug-2021 09:06       2371584
mysql-installer-update-1.4.39.0-Community.msi.asc 24-Aug-2021 07:29         232
mysql-installer-update-1.4.39.0-Community.msi.md5 24-Aug-2021 07:29         80
mysql-installer-update-1.6.0.0-Community.msi    03-Nov-2021 05:57       2379776
mysql-installer-update-1.6.0.0-Community.msi.asc  03-Nov-2021 09:53         232
mysql-installer-update-1.6.0.0-Community.msi.md5  03-Nov-2021 09:53         79
mysql-installer-update-1.6.1.0-Community.msi    04-Nov-2021 22:41       2379776
mysql-installer-update-1.6.1.0-Community.msi.asc  16-Nov-2021 02:40         232
mysql-installer-update-1.6.1.0-Community.msi.md5  16-Nov-2021 02:40         79
mysql-installer-update-1.6.2.0-Community.msi    23-Feb-2022 07:05       2392064
mysql-installer-update-1.6.2.0-Community.msi.asc  26-Feb-2022 15:40         833
mysql-installer-update-1.6.2.0-Community.msi.md5  26-Feb-2022 15:40         79
mysql-installer-update-1.6.3.0-Community.msi    14-May-2022 01:15       5701632
mysql-installer-update-1.6.3.0-Community.msi.asc  21-May-2022 08:19         833
mysql-installer-update-1.6.3.0-Community.msi.md5  21-May-2022 08:19         79
mysql-installer-web-community-5.6.50.0.msi     12-Oct-2020 13:44       2670592
mysql-installer-web-community-5.6.50.0.msi.asc   12-Oct-2020 22:40         232
mysql-installer-web-community-5.6.50.0.msi.md5   12-Oct-2020 22:40         77
mysql-installer-web-community-5.6.51.0.msi     06-Jan-2021 08:54       2498560
mysql-installer-web-community-5.6.51.0.msi.asc   06-Jan-2021 12:08         232
mysql-installer-web-community-5.6.51.0.msi.md5   06-Jan-2021 12:08         77
mysql-installer-web-community-5.7.37.0.msi     04-Jan-2022 23:35       2428928
mysql-installer-web-community-5.7.37.0.msi.asc   05-Jan-2022 02:07         833
mysql-installer-web-community-5.7.37.0.msi.md5   05-Jan-2022 02:07         77
mysql-installer-web-community-5.7.38.0.msi     06-Apr-2022 23:51       2433024
mysql-installer-web-community-5.7.38.0.msi.asc   08-Apr-2022 04:56         833
mysql-installer-web-community-5.7.38.0.msi.md5   08-Apr-2022 04:56         77
mysql-installer-web-community-8.0.28.0.msi     04-Jan-2022 16:00       2428928
mysql-installer-web-community-8.0.28.0.msi.asc   04-Jan-2022 18:28         833
mysql-installer-web-community-8.0.28.0.msi.md5   04-Jan-2022 18:28         77
mysql-installer-web-community-8.0.29.0.msi     06-Apr-2022 20:21       2433024
mysql-installer-web-community-8.0.29.0.msi.asc   06-Apr-2022 23:04         833
mysql-installer-web-community-8.0.29.0.msi.md5   06-Apr-2022 23:03         77
mysql-notifier-1.1.4-src.zip            09-Jul-2013 05:39       1004375
mysql-notifier-1.1.4.msi              09-Jul-2013 05:26       1413120
mysql-notifier-1.1.5-src.zip            05-Feb-2014 07:31       1015806
mysql-notifier-1.1.5-src.zip.asc          08-Feb-2014 01:44         185
mysql-notifier-1.1.5-src.zip.md5          08-Feb-2014 01:44         63
mysql-notifier-1.1.5.msi              12-Dec-2013 07:20       1421312
mysql-notifier-1.1.5.msi.asc            08-Feb-2014 01:45         185
mysql-notifier-1.1.5.msi.md5            08-Feb-2014 01:45         59