Links for BeeDB

BeeDB-1.6.tar.gz
BeeDB-1.7.tar.gz
BeeDB-1.8.tar.gz