Links for Bhaskara

Bhaskara-1.0.2-py3-none-any.whl
Bhaskara-1.0.2.tar.gz