Links for CrashResolver

CrashResolver-0.1.0.tar.gz
crashresolver-0.1.0-py2.py3-none-any.whl