Links for Dou-bu-xing

Dou_bu_xing-0.1-py3.8.egg
Dou_bu_xing-0.1.tar.gz