Links for JKBio

JKBio-1.0-py3-none-any.whl
JKBio-1.0.tar.gz
JKBio-1.1.tar.gz