Links for aduck

aduck-0.0.1.tar.gz
aduck-0.0.2.tar.gz
aduck-0.0.4.tar.gz