Links for aerics

aerics-0.0.1.tar.gz
aerics-0.0.2.tar.gz
aerics-0.0.3.tar.gz