Links for afpapi

afpapi-0.1.1.tar.gz
afpapi-0.1.2.tar.gz
afpapi-0.1.3.tar.gz