Links for AGouTI

AGouTI-1.0.0-py3-none-any.whl
AGouTI-1.0.0.tar.gz
AGouTI-1.0.1-py3-none-any.whl
AGouTI-1.0.1.tar.gz
AGouTI-1.0.3-py3-none-any.whl
AGouTI-1.0.3.tar.gz