Links for ai-kaifazhe-de-docker-shijian

ai-kaifazhe-de-docker-shijian-2023.2.13.0.tar.gz
ai_kaifazhe_de_docker_shijian-2023.2.13.0-py3-none-any.whl