Links for ai-qianxian-201709-201712

ai-qianxian-201709-201712-2023.2.15.0.tar.gz
ai_qianxian_201709_201712-2023.2.15.0-py3-none-any.whl