Links for ai-qianxian-201804-201807

ai-qianxian-201804-201807-2023.2.15.0.tar.gz
ai_qianxian_201804_201807-2023.2.15.0-py3-none-any.whl