Links for ai-qianxian-201810-201902

ai-qianxian-201810-201902-2023.2.15.0.tar.gz
ai_qianxian_201810_201902-2023.2.15.0-py3-none-any.whl