Links for ai-qianxian-201902-201906

ai-qianxian-201902-201906-2023.2.15.0.tar.gz
ai_qianxian_201902_201906-2023.2.15.0-py3-none-any.whl