Links for ai-qianxian-201906-201909

ai-qianxian-201906-201909-2023.2.15.0.tar.gz
ai_qianxian_201906_201909-2023.2.15.0-py3-none-any.whl