Links for ai-qianxian-202005-202008

ai-qianxian-202005-202008-2023.2.15.0.tar.gz
ai_qianxian_202005_202008-2023.2.15.0-py3-none-any.whl