Links for ai-qianxian-202206-202210

ai-qianxian-202206-202210-2023.2.15.0.tar.gz
ai_qianxian_202206_202210-2023.2.15.0-py3-none-any.whl