Links for aishi-weiyide-xiyinli

aishi-weiyide-xiyinli-2022.12.8.0.tar.gz
aishi_weiyide_xiyinli-2022.12.8.0-py3-none-any.whl