Links for anallyticabot

anallyticabot-0.0.1-py3-none-any.whl
anallyticabot-0.0.1.tar.gz