Links for ashish-patel-fake

ashish-patel-fake-0.0.0.tar.gz
ashish_patel_fake-0.0.0-py3-none-any.whl